ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเปิดตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
22 ตุลาคม 2561
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานในการชี้แจงแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2561
20 กันยายน 2561
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ...
อ่านต่อ >
การประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
17 กันยายน 2561
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ได้เข้าประชุมปิดการตรวจสอบ...
อ่านต่อ >
กปพ. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2561
9 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศรับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2561 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและโครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ โดย กปพ. เป็น 1 ใน 7 กองทุนที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ จากจำนวนกองทุนกว่า 95 กองทุน
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2561
17 กรกฎาคม 2561
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ประธานกรรมการกองทุน...
อ่านต่อ >
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2561
12 กรกฎาคม 2561
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2561
อ่านต่อ >
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง FinTech and Blockchain
11 มิถุนายน 2561
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ได้จัดโครง...
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ครั้งที่ 1/2561
3 เมษายน 2561
นายประภาศ คงเอียด ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นฝ่ายเลขานุการฯ โดยมี...
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ครั้งที่ 4/2560
21 ธันวาคม 2560
นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมด้วยนางสาวอุปมา ใจหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และบุคลากร สบน. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ครั้งที่ 4/2560
อ่านต่อ >
การประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ครั้งที่ 2/2560
17 สิงหาคม 2560
นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีคณะกรรมการและผู้จัดการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
อ่านต่อ >
«Previous   1 2 3 4 5 6   Next»