ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้าง หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
2 สิงหาคม 2560
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) แถลงว่า กปพ. ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประเภทการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับทุนหมุนเวียนที่มีผลการดำเนินงานโดยรวมและการพัฒนาดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและโครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
อ่านต่อ >
ทิศทางแนวโน้มตลาดตราสารหนี้และกลยุทธ์การบริหารสินทรัพย์ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
5 เมษายน 2559
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศ (กปพ.) ร่วมกับผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกของ กปพ. 3 ราย ซึ่งประกอบด้วย...
อ่านต่อ >
กลยุทธ์การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อฝ่าวิกฤตดอกเบี้ยต่ำภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน
20 กรกฎาคม 2558
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศ (กปพ.) ร่วมกับผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกของ กปพ. ทั้ง 4 ราย ซึ่งประกอบด้วย...
อ่านต่อ >
ผอ.สบน. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคาร HSBC ประเทศไทย
29 พฤศจิกายน 2554
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้การต้อนรับ...
อ่านต่อ >
พิธีลงนามสัญญาว่าจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก
14 ตุลาคม 2554
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ร่วมลงนามในสัญญาว่าจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก ร่วมกับ...
อ่านต่อ >
«Previous   1 2 3 4 5 6   Next»