ภาพข่าวกองทุน

กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ในประเทศ (กปพ.) ร่วมกับผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกของ กปพ. ทั้ง 4 ราย ซึ่งประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด จัดสัมมนาประจำปี 2558 ในหัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อฝ่าวิกฤตดอกเบี้ยต่ำภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน” ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล สมุย บ้านตลิ่งงาม รีสอร์ท อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี

images/stories/images/2558-12-01.jpg

images/stories/images/2558-12-02.jpg

images/stories/images/2558-12-03.jpg

images/stories/images/2558-12-04.jpg

images/stories/images/2558-12-05.jpg

images/stories/images/2558-12-06.jpg


images/stories/images/2558-12-07.jpg

images/stories/images/2558-12-08.jpg

images/stories/images/2558-12-09.jpg


images/stories/images/2558-12-10.jpg

images/stories/images/2558-12-11.jpg

images/stories/images/2558-12-12.jpg


-------------------------------------------------------------------------------------------


ผอ.สบน. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคาร HSBC ประเทศไทย

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้การต้อนรับ มร.แมตทิว ล็อบเนอร์และคณะผู้บริหารธนาคาร HSBC ประเทศไทย พร้อมร่วมภ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ณ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

images/stories/202.jpg

images/stories/203.jpg

images/stories/204.jpg-------------------------------------------------------------------------------------------

พิธีลงนามสัญญาว่าจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  (กปพ.) ร่วมลงนามในสัญญาว่าจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์  จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินของกองทุนฯ ที่ได้รับจากการกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้าของกระทรวงการคลัง  ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

images/stories/md1.jpg

images/stories/md2.jpg

images/stories/md3.jpg

images/stories/md4.jpg

images/stories/md5.jpg

images/stories/md6.jpg

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศกองทุนเรื่องการจัดหาผู้รับฝากทรัพย์สิน

ประกาศกองทุนฯ ขอข้อมูลเบื้องต้นสำหรับพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก

 

Who's Online
We have 1 guest online