ติดต่อ กปพ.
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้นที่ 4
ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 
Public Debt Restructuring and Domestic Bond Market Development Fund,

Fiscal Policy Office, 4th Floor, Rama VI Road,
Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand

เบอร์กลาง 0-2271-7999
ส่วนบริการกองทุน ต่อ 5805, 5808, 5821
โทรสาร 0-2271-7999 ต่อ 5825
Email: info@pddf.or.th
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ มีการใช้งานคุกกี้ (cookies)
เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
ท่านสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมได้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล